loader
Loading...
13.15-13.30 AÇILIŞ
İhsan Şükrü Şengün
13.30-15.10 NÖROMUSKÜLER BULGU VE BELİRTİLERE YAKLAŞIM- I
Oturum Başkanı: Hatice Karasoy
13.30-13.50 Kas Güçsüzlüğü
Kayıhan Uluç
13.50-14.10 Miyotoni
Nurten Uzun
14.10-14.30 Kramp
Özden Şener
14.30-14.50 Fasikülasyon
Bülent Cengiz
14-50-15.10 Soru ve Katkılar
15.10-15.30 Kahve Arası
15.30-17.00 NÖROMUSKÜLER BULGU VE BELİRTİLERE YAKLAŞIM- II
Oturum Başkanı: Zeki Odabaşı
15.30-16.00 Düşük Baş
Zeki Odabaşı
16.00-16.20 Düşük Ayak
Yaprak Seçil
16.20-16.40 Düşük El
Nejdet Karlı
16.40-17.00 Kanat Skapula
Burhanettin Uludağ
17.00-18.00 Uydu Sempozyumu
Oturum Başkanı: İhsan Şükrü Şengün
  Kronik Enflamatuar Demiyenilizan Polinoröpatinin tedavisinde (CIDP) Immunoglobulin Kullanımı
Çağdaş Erdoğan
18.00-19.00 Seçilmiş Bildiriler
Oturum Başkanları: Filiz Koç, Yaprak Seçil
09.00-10.20 METABOLİK MİYOPATİLER- III
Oturum Başkanı: Ersin Tan
09.00-09.20 Metabolik miyopatilere klinik yaklaşım ve Psödometabolik Miyopatiler
Esra Başar Gürsoy
09.20-09.40 Glikojen Depo Hastalıkları
Ayşe Oytun Bayrak
09.40-10.00 Yağ Asit Oksidasyon Defektleri
Melih Tütüncü
10.00-10.20 Mitokondiriyal Miyopatiler
Can Ebru Kurt
10.20-10.40 Kahve Arası
10.40-12.00 PRESİNAPTİK NÖROMUSKÜLER BİLEŞKE HASTALIKLARI- IV
Oturum Başkanı: Yeşim Parman
10.40-11.00 Lambert-Eatom Miyastenik Sendrom (LEMS)
Yeşim Parman
11.00-11.20 Botulismus
Filiz Koç
11.20-11.50 Konjenital Miyasteniler
Feza Deymeer
11.50-12.00 Soru ve Katkılar
12.00-13.00 Uydu Sempozyumu  
Oturum Başkanı: Ersin Tan
  Immunotherapy in Myasthenia Gravis: From Multiple to Specific Targets
Giovanni Antonini
13.00-14.00 Öğle Yemeği
14.00-15.30 OTOİMMUN MİYASTENYA GRAVİS- V
Oturum Başkanı: Mehmet Ali Akalın
14.00-14.20 Klinik
Pınar Kahraman Koytak
14.20-14.40 Tanı
Çağdaş Erdoğan
14-40-15.10 Tedavi
Pınar Özçelik
15.10-15.30 Kriz Yönetimi
Hacer Erdem Tilki
15.30-15.40 Kahve Arası
15.40-16.40 Uydu Sempozyumu  
REFRAKTER JENERALİZE MİYASTENİA GRAVİS VE ECULİZUMAB TEDAVİSİ
Oturum Başkanı: Kayıhan Uluç
15.40-15.45 Açılış
Kayıhan Uluç
15.45-16.00 Refrakter Miyastenia Garvis Patofizyolojisi:  Neden Birden Fazla Terapötik Yaklaşıma İhtiyaç Duyulur?
Can Ebru Kurt
16.00-16.30 Refrakter Miyastenia Gravis Tedavisinde Eculizumabın Yeri
Kayıhan Uluç
16.30-16.40 Tartışma, Soru, Cevap
16.40-17.40 KASIN KANALOPATİLERİ- VI
Oturum Başkanı: Hilmi Uysal
16.40-17.10 Miyotoni ile giden nondistrofik kanalopatiler
Hilmi Uysal
17.10-17.40 Periyodik paralizi ile giden kanalopatiler
Hacer Durmuş Tekçe
17.40-18.40 Seçilmiş Bildiriler
Oturum Başkanları: Filiz Koç, Nurten Uzun
09.00-11.00 FASİYOSKAPULOHUMORAL DİSTROFİ (FSHD)
Oturum Başkanı: Piraye Oflazer
09.00-09-10 FSHD'ye genel yaklaşım
Piraye Oflazer
09.10-09.30 FSHD'de EMG
Emre Öge
09.30-10.00 FSHD Genetiği
Serpil Eraslan, Hülya Kayserili
10.00-10.30 FSHD'de yaşam kalitesin artırmaya yönelik yaklaşımlar
İlker Eren
10.30-10.55 FSHD'de tedavi çalışmaları
Hacer Durmuş Tekçe
10.55-11.00 Soru ve Katkılar
11.00-11.20 Kahve Arası
11.20-11.40 Enflamatuvar Kas Hastalıklarında Akılcı İlaç Kullanımı
Mehlika Panpallı Ateş
11.40-12.40 Olgularla Nöromusküler Hastalıklar
Oturum Başkanları: Emre Öge, Kayıhan Uluç
11:40-11:55 Olgu 1
Fikret Bademkıran
11:55-12:10 Olgu 2
Ayşe Çağlar Sarılar
12:10-12:25 Olgu 3
Ayşegül Gündüz
12:25-12:40 Olgu 4
Emel Oğuz Akarsu
12:40-12:45 Soru ve Katkılar
12.45-13.00 Kapanış
İhsan Şükrü Şengün