BİLİMSEL PROGRAM

16 Eylül 2022, Cuma
13.15 – 13.30 Açılış Kayıhan Uluç

 

ALS tanı ve tedavi yönetimi nasıl yapılmalı?
Oturum başkanı: Hilmi Uysal
 
13.30 – 13.50 ALS’nin genetiğindeki son gelişmelerden neler öğrendik? Filiz Koç
13.50 – 14.10 ALS’li hastanın klinik ve elektrofizyolojik izlemi nasıl yapılmalı? Hilmi Uysal
14.10 – 14.30 ALS’de palyatif tedavi nasıl olmalı? Fikret Bademkıran
14.30 – 14.50 ALS’de fizyoterapi nasıl planlanmalı? Sibel Aksu Yıldırım
14.50 – 15.10 Tartışma  
15.10 – 15.30 Kahve arası  
  İnflamatuvar ve metabolik nöropatilerde güncellemeler
Oturum Başkanı: Yeşim Parman
 
15.30 – 16.00 EAN/PNS KİDP yeni tanı ve sınıflama kriterleri Yeşim Parman
16.00 – 16.20 EAN/PNS KİDP tedavi önerileri Nurten Uzun
16.20 – 16.40 Nöraljik amyotrofi Zeki Odabaşı
16.40 – 17.00 Diyabetik lumbosakral radikülopleksopati Feray Karaali Savrun
17.00 – 18.00 Uydu Sempozyum (CSL Behring)
KİDP İdame Tedavisinde Subkutan İmmünoglobulinin Yeri

  Moderatör: Dr. Ersin Tan
Konuşmacılar: Dr. İhsan Şükrü Şengün ve Dr. Çağdaş Erdoğan
17 Eylül 2022, Cumartesi
  Herediter miyopatiler ve konjenital miyastenik sendromlarda güncellemeler
Oturum başkanı: Hatice Karasoy
 
08.30 – 08.50 Genetik test çağında hala kas biyopsisine gerek var mı? Piraye Oflazer
08.50 – 09.10 Konjenital miyastenik sendromlar nasıl tedavi edilmeli? Feza Deymeer
09.10 – 09.30 Tedavi edilebilir metabolik miyopatilerde son gelişmeler Hacer Durmuş Tekçe
09.30 – 09.50 Tartışma  
  Covid-19 enfeksiyon ve aşılarının nöromusküler komplikasyonları
Oturum başkanı: Münevver Çelik
 
10.00 – 10.20 Enfeksiyon ilişkili nöromusküler komplikasyonlar Aysun Soysal
10.20 – 10.40 Aşı ilişkili nöromusküler komplikasyonlar Ayşegül Gündüz
10.40 – 10.50 Tartışma  
10.50 – 11.10 Kahve arası  
  Herediter ve immün nöropatiler
Oturum başkanı: Ersin Tan
 
11.10 – 11.50 Potential therapeutic options in hereditary neuropathies Christopher J. Klein
11.50 – 12.30 Neuropathies Christopher J. Klein
12.30 – 13.30 Öğle Yemeği  
  Nöromusküler acillerin tanı ve tedavisi
Oturum başkanı: Mehmet Ali Akalın
 
13.30 – 13.50 Akut AMN tipi kuvvetsizlik Bülent Cengiz
13.50 – 14.10 Akut nöropati Necdet Karlı
14.10 – 14.30 Miyastenik kriz Vildan Yayla
14.30 – 14.50 Rabdomiyoliz Nur Yüceyar
14.50 – 15.10 Kahve arası  
15.10 – 16.10 Uydu Sempozyum (Alexion)
Refrakter Jeneralize Miyastenia Gravis Vakalarında Eculizumab Tedavisi ile Vaka Yönetimi
15:10 – 15:15 Açılış
Moderatör: Yeşim Parman
15:15 – 15:30 Refrakter Miyastenia Gravis Patofizyolojisi ve Komplemanın Patofizyolojideki Yeri
Konuşmacı: Yeşim Parman
15:30 – 16:00 Erken Tanı ve Tedavi ile Vaka Yönetimi
Konuşmacı: Hacer Durmuş Tekçe
16:00 – 16:10 Tartışma, Soru ve Cevap
Moderatör ve Konuşmacı: Yeşim Parman
  Sistemik hastalıklar ve tedavilerinin nöromusküler komplikasyonları
Oturum başkanı: Burhanettin Uludağ
16.10 – 16.30 Bariatrik cerrahi komplikasyonları Pınar Kahraman Koytak
16.30 – 16.50 İmmün kontrol noktası inhibitörleri Arman Çakar
16.50 – 17.10 Kemoterapi ilişkili nöropati Burhanettin Uludağ
17.10 – 18.10 Seçilmiş bildiri sunumları
Oturum başkanları: Hülya Tireli
 
18 Eylül 2022, Pazar
  Nöromusküler hastalıklarda tedavi
Oturum başkanı: Sevim Erdem Özdamar
 
08.30 – 08.50 Herediter nöromusküler hastalıklarda gen tedavisi Can Ebru Kurt
08.50 – 09.10 ALS’de hastalık modifiye edici tedavi İhsan Şengün
09.10 – 09.30 Miyastenia graviste yeni immün tedaviler: artılar ve eksileri Sevim Erdem Özdamar
09.30-10.30 Panel: İmmün miyopatiler nasıl yönetilmeli?
Moderatör: Piraye Oflazer
Panelistler:
Piraye Oflazer, Haner Direskeneli, Ersin Tan
10.30 – 10.50 Kahve arası  
10.50 – 11.10 Akılcı ilaç kullanımı  
  Nöropatik ağrı nasıl tedavi edilmeli? Çağdaş Erdoğan
11.10 – 12.45 Vakalarla nöromusküler hastalıklar
Oturum başkanları: Reha Kuruoğlu, Tülin Tanrıdağ
 
12.45 – 13.00 Kapanış