BİLİMSEL PROGRAM

 

19 NİSAN 2019, CUMA

13:15 - 13:30 AÇILIŞ
  Sevim Erdem Özdamar 
  Oturum Başkanı: Sevim Erdem Özdamar 
13:30 - 14:10 Nörogenetikten Tedaviye Nöromusküler Hastalıklar
  Nurten Akarsu 
14:10 - 14:40 Genetik NM Hastalıklarda Yeni İlaçlar ve Etkinliklerinin Değerlendirilmesi (Duchenne, SMA GNE) 
  Feza Deymeer
  POLİNÖROPATİLER
  Oturum Başkanı: Yeşim Parman
14:40 - 15:00 Herediter Nöropatiler-Genlerden Klinik Fenotipe 
  Hacer Durmuş
15:00 - 15:20 İmmün Aracılı Kronik ve Simetrik Nöropatiler
  Yeşim Parman
15:20 - 15:40 İmmün Aracılı Kronik ve Asimetrik Nöropatiler
  Zeki Odabaşı
15:40 - 16:00 Kahve Arası
  DİYABET VE NÖROPATİ
  Oturum Başkanı: İhsan Şengün
16:00 - 16:30 Diyabet Tedavisinde Gelişmeler 
  Tomris Erbaş
16:30 - 17:00 Diyabetik Nöropatiler  
  İhsan Şengün
17:00 - 17:30 TARTIŞMA
   

20 NİSAN 2019, CUMARTESİ

  Oturum Başkanı: Ersin Tan
08:30 - 09:00 Myopati Şüphesi Olan Hastalarda Tanı Modellemesi 
  Piraye Oflazer
09:00 - 09:30 Myopatilerde Değerlendirme ve Biyopsi
  Ersin Tan 
09:30 - 10:30 İnflammatory Myopathies
  Anthony Amato
10:30 - 11:00 Kahve Arası
  Oturum Başkanı: Hatice Karasoy
11:00 - 11:20 Myastenia Graviste Klinik Özellikler  
  Vildan Yayla
11:20 - 11:40 Myastenia Graviste Tedavi 
  Nur Yüceyar
11:40 - 12:00 Myastenik Krize Yaklaşım 
  Semiha Kurt
12:00 - 12:20 Lambert-Eaton Myastenik Sendrom 
  Nurten Uzun
12:20 - 13:00 Öğle Yemeği
13:00 - 14:00

UYDU SEMPOZYUM - ECZACIBAŞI SHIRE

Konu: Nöromüsküler Olgularda Tanı ve Tedavileri Tartışıyoruz
Moderatör: Ersin Tan
Konuşmacılar: Sevim Erdem Özdamar, Kayıhan Uluç, Yeşim Parman

14:00 - 15:30 ÇALIŞTAY
  Oturum Başkanı: Mehmet Ali Akalın
14:00 - 14:30 Disfaji İle Giden Nöromusküler Hastalıklar ve Elektrofizyolojik Değerlendirme
  İbrahim Aydoğdu
14:30 - 15:00 Disfajinin Değerlendirilmesi 
  Numan Demir
15:00 - 15:30 Nütrisyonel Durumun Değerlendirilmesi ve Nütrisyon Reçetesi
  Levent Güngör
15:30 - 16:00 Kahve Arası
16:00 - 17:30 BİRLİKTE TARTIŞALIM
  Oturum Başkanları: Yaprak Seçil, Sevim Erdem Özdamar 
  Oküler Myastenide
16:00 - 16:10 Sempomatik Tedavi Yeterlidir
  Aysun Soysal
16:10 - 16:20 İmmün Tedavi Gereklidir 
  Esra Gürsoy
16:20 - 16:35 TARTIŞMA
  Nöropatik Ağrıda 
16:35 - 16:45 İlaç Dozları Optimum Düzeye Çıkılmalı 
  Çağdaş Erdoğan
16:45 - 16:55 Etki Ettiği Yerde Durmalı 
  Burhanettin Uludağ
16:55 - 17:10 TARTIŞMA
  Yürüyebilen GBS Hastasında 
17:10 - 17:20 İmmün Tedavi Gerekir
  Özden Şener
17:20 - 17:30 İmmün Tedavi Gerekmez 
  Fikret Aysal
17:30 - 17:45 TARTIŞMA
17:45 - 18:00 ARA
18:00 - 19:00 SEÇİLMİŞ BİLDİRİ SUNUMLARI 
 

21 NİSAN 2019, PAZAR

08:30 - 09:30 MOTOR NÖRON HASTALIKLARI
  Oturum Başkanı: Hilmi Uysal
08:30 - 09:00 Motor Nöron Hastalıklarında Klinik Yaklaşım ve Ayırıcı Tanı 
  Yaprak Seçil
09:00 - 09:30 ALS'de Solunum 
  Esen Kıyan
09:30 - 10:30 ÇALIŞTAY: KLİNİK ÇALIŞMALARDA YENİ NE VAR? 
  Oturum Başkanları:Kayıhan Uluç, Semiha Kurt
09:30 - 09:50 GBS Çalışmalarında Son Durum 
  Kayıhan Uluç
09:50 - 10:10 ALS Çalışmalarında Son Durum 
  Necdet Karlı
10:10 - 10:30 MG Çalışmalarında Son Durum 
  Filiz Koç
10:30 - 11:00 Kahve Arası
11:00 - 11:15 AKILCI İLAÇ KULLANIMI 
  Nilda Turgut
11:15 - 12:45 VAKALARLA NÖROMUSKÜLER HASTALIKLAR
  Moderatörler: Reha Kuruoğlu, Feray Karaali Savrun
  Piraye Oflazer, Hilmi Uysal, Nurten Uzun, Nilda Turgut, Filiz Koç
12:45 - 13:00 KAPANIŞ